Flag Flag Flag Flag
Abbildung Salt ReductionAbbildung Salt Reduction

REDUKCJA SOLI

Kiedy mówimy o „redukcji soli“, w rzeczywistości mamy na myśli redukcję zawartości sodu w produktach. Najbardziej popularnym źródłem sodu jest sól kuchenna. Naukowo udowodnino, że zwiększone spożycie soli kuchennej jest ściśle powiązane  z takimi chorobami jak podwyższone ciśnienie tętnicze czy chorobami sercowo-naczyniowymi.

Przeciętne dzienne spożycie soli w zachodnim świecie (między 10 do 12 gram) przekracza wyraźnie zalecenia WHO/FAO  w maksymalnej wysokości 5 gram dziennie.

Zmniejszenie zawartości soli w produktach ma bardzo często ujemny wpływ na profil smaku. Nowa mieszanka firmy Leiber „smakowych ekstraktów drożdży umami (pełnosmakowych)“ w połączeniu ze zdefiniowaną ilością chlorku potasu umożliwia zmniejszenie zawartości sodu (zwartości soli) w produkcie do 40%, bez stwierdzenia negatywnych zmian w profilu smakowym czy funkcjonalności produktu.

Zalecane produkty