Flag Flag Flag Flag
AbbildungAbbildung

Aktualności


[1 - 15] [16 - 30] [31 - 45] [46 - 52]

Leiber GmbH otrzymuje kolejne wyróżnienie od BGN Leiber GmbH otrzymuje kolejne wyróżnienie od BGN
Leiber GmbH po raz kolejny z powodzeniem uczestniczyła w programie premiowym Niemieckiego Związku Ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej Pracowników Przemysłu Spożywczego (BGN) za dodatkowe działania w zakresie bezpieczeństwa pracy w 2019 roku.

Środki zapobiegawcze z obszarów

    Organizacja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
    kształcenie i szkolenie
    Transport i ruch drogowy
    Bezpieczeństwo pracy
    Zdrowie i ergonomia

które wykraczają poza minimalne wymagania określone prawem.

Leiber GmbH jest od ponad 65 lat jednym z wiodących producentów specjalnych produktów drożdżowych "Made in Germany". Dzięki dwóm zakładom w Niemczech i dodatkowym zakładom produkcyjnym w Polsce i w Rosji, Leiber produkuje produkty drożdżowe i ekstrakty drożdżowe na najwyższym poziomie jakościowym, zatrudniając ponad 230 wyspecjalizowanych pracowników.

Leiber GmbH
Hafenstraße 24
49565 Bramsche
Telefon: +49 (0) 5461 / 9303-0
Telefaks: +49 (0) 5461 / 9303-29
info@leibergmbh.de
leibergmbh.de


Wykład gościnny na Uniwersytecie w Plymouth (UK): Trwała akwakultura i funkcjonalne produkty z drożdży piwnych Wykład gościnny na Uniwersytecie w Plymouth (UK): Trwała akwakultura i funkcjonalne produkty z drożdży piwnych
Wykład gościnny na Uniwersytecie w Plymouth (UK): Trwała akwakultura i funkcjonalne produkty z drożdży piwnych Trwała akwakultura i funkcjonalne produkty z drożdży piwnych –
Wykład gościnny na Wydziale Przemysłowym na Uniwersytecie w Plymouth (UK) i stypendium
 
Wykład gościnny na Wydziale Przemysłowym 25 lutego 2020 r.
Akwakultura w sposób istotny przyczynia się do zaopatrywania w żywność i proteiny na całym świecie. Obecnie produkcja akwakultury przewyższa wyładunki rybołówstwa jako źródła żywności do spożywania przez ludzi i stanowi aktualnie 53 % całkowitej światowej produkcji ryb (FAO, 2018). Akwakultura jest często już trwałym systemem produkcji, ale można uczynić jeszcze więcej, by wspierać cele długotrwałego rozwoju, które zostały przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 
Na Uniwersytecie w Plymouth oferuje się studentom kursu MSc Sustainable Aquaculture  znakomity program kształcenia w zakresie trwałego wykorzystywania zasobów dla produkcji akwakultury, zdrowia gatunków istotnych dla akwakultury, zmniejszania oddziaływań na środowiska oraz uwzględniania czynników socjoekonomicznych. W ramach programu odbywa się cały szereg wykładów gościnnych przedstawicielu wiodących przedsiębiorstw i organizacji z łańcucha wartości, aby zagwarantować studentom poznanie także perspektyw ekonomicznych z pierwszej ręki.
 
Tegoroczny wykład inauguracyjny wygłosił dr Holger Kühlwein, Global Key Account Manager ds. Akwakultury w firmie Leiber GmbH. Przedstawił on przekrój przez szeroką paletę produktów z drożdży piwnych, w których stosuje się różne frakcje komórkowe drożdży, ich aspekty jakościowe oraz możliwości zastosowania w akwakulturze i dziedzinie zdrowia zwierząt, a także jak te produkty mogą ogólnie przyczyniać się do trwałej akwakultury. Punkt ciężkości koncentrował się jednakże na wysokooczyszczonych beta-glukanach, które są pozyskiwane ze ściany komórkowej drożdży. Są one profilaktycznie skarmiane funkcjonalną paszą i są w stanie zwiększać kompetencje immunologiczne zwierząt, co prowadzi do wyższej odporności na stres i choroby. Ważnymi rynkami dla tych oczyszczonych beta-glukanów jest produkcja łososia i pstrąga tęczowego, lab raksa i okonia morskiego, a także produkcja krewetek.

Program stypendium dla przemysłu
W ramach rozszerzonej współpracy i zaangażowania trwałej akwakultury , firma Leiber GmbH inwestuje także w program stypendialny z zakresu trwałego przemysłu akwakulturowego, wspierając finansowo dwóch studentów. Studiujący mogą zastosować i dalej rozwijać nabytą wiedzę i umiejętności w laboratorium, uczestnicząc w  wypróbowywaniu dwóch wybranych produktów z drożdży piwnych. Ich specyficzne cechy wymagają naukowej oceny różnych gatunków i ich stadiów życia oraz ciągłe go dostosowywania się (na nowo) do rozwoju nauki oraz zmieniających się wymogów w całym przemyśle akwakultury. "Jest to, w związku z prognozowanymi wysokimi rocznymi wskaźnikami wzrostu w dziedzinie przemysłu akwakulturowego i wynikającym z tego rosnącym zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowane siły robocze, dla nas bodziec do kształcenia się i przyczyniania się do rozwoju przemysłu akwakulturowego", mówi dr Kühlwein. "Program MSc, przy wsparciu bogatego doświadczenia naukowego kierowników kursu i grupy badawczej w dziedzinie funkcjonalnych składników pasz w akwakulturze, oferuje wspaniałe możliwości w tym kierunku".
 
Dr Daniel Merrifield, profesor nadzwyczajny zdrowia i żywienia ryb  oraz kierownik kursu MSc na temat trwałej akwakultury, dodaje: "Jedną z głównych mocnych stron naszego programu jest różnorodność i intensywność zaangażowania przemysłu w czasie trwania kursu. Wiodące osobowości z różnych branż przemysłu mają znaczący udział w programie, przygotowując wykłady gościnne i zasoby, przeprowadzając praktyki, wspierając projekty i przydzielając stypendia. Nasi studenci zyskują od wielu lat dzięki naszym wieloletnim relacjom z Leiber GmbH, gwarantującym wysoce interesujący przegląd aktualnych innowacji i wymagań przemysłu."
 
Trwałość jest dla firmy Leiber modelem prowadzenia działalności już od ponad sześćdziesięciu lat. Produkty uboczne z browarów, drożdże browarnicze i młóto stają się po uszlachetnieniu wysokowartościowymi produktami z przeznaczeniem do żywienia zwierząt, do zastosowania w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Leiber ma znaczący wkład  do trwałości już choćby przez swój model prowadzenia działalności. Poza tym oszczędne korzystanie np. z energii elektrycznej i energii cieplnej jest integralną częścią strategii przedsiębiorstwa. Leiber produkuje dzięki własnej instalacji biogazowej i 2 turbinom 35 % zapotrzebowania na prąd i 10 % zapotrzebowania na energię cieplną.

Firma Leiber GmbH jest od ponad 65 lat jednym z wiodących producentów specjalistycznych produktów z drożdży piwnych „Made in Germany“. Posiadając dwa oddziały przedsiębiorstwa w Niemczech oraz dalsze zakłady produkcyjne w Polsce i Rosji, a także zatrudniając ponad 250 zaangażowanych pracowników, firma Leiber produkuje wyroby z drożdży piwnych oraz ekstrakty z drożdży na najwyższym poziomie jakości.

Leiber GmbH
Hafenstraße 24
49565 Bramsche
Telefon: +49 (0) 5461 / 9303-0
Telefaks: +49 (0) 5461 / 9303-29
info@leibergmbh.de
leibergmbh.de
Wykład gościnny na Uniwersytecie w Plymouth (UK): Trwała akwakultura i funkcjonalne produkty z drożdży piwnych Do lewej do prawej: dr Holger Kühlwein (Leiber GmbH) i dr Daniel Merrifield (Uniwersytet Plymouth) gratulują obydwu stypendystom James‘owi McKay‘owi i Tim‘owi Herring‘owi.

Leiber GmbH jest nowym członkiem Forum Nowoczesne Rolnictwo Leiber GmbH jest nowym członkiem Forum Nowoczesne Rolnictwo
[Wyciąg z Informacji prasowej Forum Nowoczesne Rolnictwo zw. zarej. (Moderne Landwirtschaft e.V.), Gordan Otto Möbus]

Od 2020 r. Leiber GmbH wspiera pracę Forum Nowoczesne Rolnictwo (Forum Moderne Landwirtschaft) (FML).
„Dostarczamy niemieckiemu rolnictwu innowacyjne produkty w dziedzinie żywienia zwierząt. Kooperacja z FML ma przyczynić się do zaakcentowania nowoczesności rolnictwa w naszym kraju oraz do dalszego go wspierania.“, tak członkowstwo w FML komentuje Nikolaus Jungbluth, kierownik Działu Żywienia Zwierząt w Leiber GmbH.
Na Forum Nowoczesne Rolnictwo (Forum Moderne Landwirtschaft) doszło do połączenia związków, organizacji i przedsiębiorstw z branży rolnej. Ich wspólnym interesem jest przekazywanie informacji na temat nowoczesnego rolnictwa oraz wzmacnianie dialogu między spółką i sektorem rolnictwa. Stowarzyszenie liczy aktualnie 61 członków i jest wspierane przez 200 gospodarstw rolnych.
 
Firma Leiber GmbH jest od ponad 65 lat jednym z wiodących producentów specjalistycznych produktów z drożdży piwnych „Made in Germany“. Posiadając dwa oddziały przedsiębiorstwa w Niemczech oraz dalsze zakłady produkcyjne w Polsce i Rosji, a także zatrudniając ponad 250 zaangażowanych pracowników, firma Leiber produkuje wyroby z drożdży piwnych oraz ekstrakty z drożdży na najwyższym poziomie jakości.

Leiber GmbH
Hafenstraße 24
49565 Bramsche
Telefon: +49 (0) 5461 / 9303-0
Telefaks: +49 (0) 5461 / 9303-29
info@leibergmbh.de
leibergmbh.de


Leiber GmbH at Fi Europe in Paris Leiber GmbH at Fi Europe in Paris
Leiber GmbH at Fi Europe in Paris The Food Ingredients Europe is the leading event for global innovations of the food and beverage industry. It took place in Paris from December 3rd to 5th, 2019.

Also the Leiber GmbH – as international manufacturer of specialty brewers’ yeast products - had an own booth. This year the team presented the innovative "SoYE concept". Leiber’s SoYE Sauce gives developers the tools to achieve a typical soy sauce taste without using soy. Our SoYE Sauce is available in powder form and solely based on natural yeast extract, without soy or wheat allergens.

Another focus was the presentation of various "vegan applications" based on brewers’ yeast extracts such as Leiber-Cheese Booster Vegan or the Veaty® range for meat replacements. These extracts especially have been created as solution for vegetarian & vegan applications. By offering several tastings, it was possible to get an immediate impression of the sensory effects of Leiber’s yeast extracts.
 
These comprehensive tastings were well received by the visitors, as they illustrated the various applications of our different taste profiles. Dr. Bernd Weinreich, business unit director Food, stated, "Tasting the ‘desired sensory effect’ is the most convincing argument for a customer to find solutions for a ‘taste issue’. Therefore, tastings are more convincing than just theoretical product explanations."

Leiber GmbH will also be represented at Fi/Hi Europe in Frankfurt end of this year with an own stand. We are already looking forward to welcoming you at our booth 41F50.

For more than 60 years, Leiber GmbH has been one of the leading manufacturers of special yeast products “made in Germany”. With its two locations in Germany, as well as additional production facilities in Poland and Russia, Leiber’s more than 230 dedicated employees produce brewers’ yeast products and yeast extracts at the highest level of quality.

Leiber GmbH
Hafenstraße 24
49565 Bramsche
Telefon: +49 (0) 5461 / 9303 – 0
Telefax: +49 (0) 5461 / 9303 – 5033
E-Mail: info@leibergmbh.de

Zmiana członka zarządu z nowym podwójnym stanowiskiem Zmiana członka zarządu z nowym podwójnym stanowiskiem
Z dniem 31.12.2019 r. Michael von Laer zakończy na własne życzenie swą działalność jako członek zarządu w firmie Leiber GmbH, aby poświęcić się nowym wyzwaniom zawodowym. W ciągu 19 lat, gdy Michael von Laer był odpowiedzialny za zarządzanie firmą Leiber GmbH, zapewnił dalszy skuteczny rozwój przedsiębiorstwa na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej oraz w decydujący sposób przyczynił się do znaczącego rozwoju specjalistów ds. produktów z drożdży piwnych i ekstraktów z drożdży, którzy wykazywali się dużym zaangażowaniem.
 
Silny wzrost firmy Leiber w minionych latach, rozbudowa obszarów działalności firmy, obecność na świecie oraz inwestycje w obecnie już ponad 250 zatrudnionych pracowników skłania firmę Leiber GmbH do rozdzielania związanego z tym ogółu zadań i odpowiedzialności na inne barki.
 
Udziałowiec-członek zarządu pan Bernd Schmidt-Ankum i członek zarządu pan Gilbert Klausmeyer przejmą od zaraz kierowanie specjalistami ds. drożdży piwnych. Dzięki nowemu podwójnemu stanowisku kierowniczemu w zarządzie firmy Leiber, zapewnione zostało sprawne przejście oraz ciągłość zarządu firmy. Dzięki 16-letniemu członkostwu w radzie zarządzającej i pełnieniu funkcji współwłaściciela, pan Bernd Schmidt-Ankum najlepiej zna firmę Leiber i od dawna przyświeca mu cel, by w odpowiedni sposób współkształtować technologiczny postęp w tej branży.
 
Pan Gilbert Klausmeyer był w ostatnich 11 latach dyrektor handlowym i prokurentem przedsiębiorstwa Schne-frost, zaś wcześniej pracował na różnych porównywalnych stanowiskach w dziedzinie przemysłu artykułów żywnościowych gdzie miał okazję zdobycia rozległego doświadczenia w zakresie kierowania działem handlowym oraz w dziale controllingu różnych przedsiębiorstw. Za szczególne wyzwanie pośród swych nowych zadań jako członek zarządu firmy Leiber GmbH Gilbert Klausmeyer uważa możliwość aktywnego współkształtowania dalszego strategicznego rozwoju specjalistów z zakresu drożdży piwnych.
 
Firma Leiber GmbH wyspecjalizowała się w uszlachetnianiu produktów z drożdży piwnych. W portfolio produktów znajduje się szereg różnych rozwiązań produktowych: czyste drożdże piwne, drożdże piwne powiązane z nośnikami o dodatkowym działaniu, specjalistyczne produkty o specyficznym działaniu i efektach aż do ekstraktów z drożdży i autolizatów.
 
Leiber GmbH
Hafenstraße 24
49565 Bramsche
Germany
leibergmbh.de

Strengthening of the Leiber Food-Team Strengthening of the Leiber Food-Team
Since the 20th of November 2019 Mrs. Simone Erb strengthens the Leiber food team. She joined as Key Account Manager and will be responsible for the further expansion of distributing Leiber’s yeast extracts in the EMEA market.

After achieving a degree in Food Technology at the University of Applied Sciences in Fulda (Germany), she completed a postgraduate study in Industrial Engineering at the University of Applied Sciences Niederrhein in Mönchengladbach (Germany).

Afterwards, Simone Erb had the chance to gain comprehensive professional experiences in the food sector. She worked in the fields of Product Development, Application Management and Product Management for Tchibo, NZMP Germany GmbH (Fonterra) and Molda AG.

Since 2010, she was employed at Chemische Fabrik Budenheim KG, which belongs to the Oetker Group. For 8 years she was responsible as Global Business Development Manager for the divisions Dairy and Cheese and most recently as Technical Sales Manager for EMEA.

Dr. Bernd Weinreich, Business Unit Director Food, emphasizes: "Based on the comprehensive expertise of Mrs. Erb, as well as her experiences in international business development, we see great opportunities for our innovative Leiber’s yeast extracts to find new applications and markets. The food team is looking forward to a successful collaboration."

For more than 60 years, Leiber GmbH has been one of the leading manufacturers of special yeast products “made in Germany”. With its two locations in Germany, as well as additional production facilities in Poland and Russia, Leiber’s more than 230 dedicated employees produce brewers’ yeast products and yeast extracts at the highest level of quality.

Leiber GmbH
Hafenstraße 24
49565 Bramsche
Germany
Phone: +49 (0) 5461 / 9303-0
Fax: +49 (0) 5461 / 9303-29
info@leibergmbh.de
leibergmbh.de

Ask a lot of questions and be curious! Ask a lot of questions and be curious!
Ask a lot of questions and be curious! "Ask a lot of questions, dig deep and stay curious", this is what the personnel manager Franz Lobenberg recommends to all of the new apprentices at Leiber. During the two induction days, the "newbies" received a lot of information about the company, its products, its sites and, most of all, about safety and hygiene. But there also were some fun programme items, such as a company quiz, lunch together and activities with the apprentice mentors. Surprise and amusement greeted of the Leiber starters' goodie-bags, which were handed out to each of the apprentices at the start of their training. Filled with all sorts of bits and bobs which should make life easier during training.

Company director Michael von Laer is delighted with this large group of highly motivated young staff. "Despite the lack of trained technicians noticeable everywhere, we received many and very good applications," said von Laer. "In any case, training is a very 'BIG' thing at Leiber."

Leiber is also a partner of the Niedersachsen-Technikum. After they have finished school, qualifying with Abitur, young women with an interest in STEM subjects (professions in science, technology, engineering and mathematics) have the opportunity here, to familiarise themselves with a company for 6 months and, at the same time, to experience studying at the University of Osnabrück once a week.
 
For more than sixty years, Leiber GmbH has been one of the leading manufacturers of special yeast products “made in Germany.” At its two locations in Germany, as well as other production facilities in Poland and Russia, Leiber’s more than 230 committed employees produce brewer’s yeast products and yeast extracts at the highest level of quality.

Leiber GmbH
Hafenstraße 24
49565 Bramsche
Germany
Phone: +49 (0) 5461 / 9303-0
Fax: +49 (0) 5461 / 9303-29
info@leibergmbh.de
leibergmbh.de

New distributors for Leiber’s Food business unit are strengthening its market presence worldwide New distributors for Leiber’s Food business unit are strengthening its market presence worldwide
Leiber GmbH’s Food business unit strengthens its international sales activities with a range of new cooperation partners and continues its expansion course. Four new distributors have been acquired to increase the sales network.

Medist FZE, based in Dubai, will be responsible for the distribution of yeast extracts in the United Arab Emirates, Kuwait, Oman, Qatar and Saudi Arabia.

After Azelis Denmark took over the responsibilities for Scandinavia and the Baltic States last year, we are pleased to inform that we won Azelis Spain as additional partner and part of the Azelis Group. The team managed by Alessandro Monda will expand the distribution of our products in Spain and Portugal.
 
With Barentz South Africa, another strategic partnership has been built to position our product range in the South African market.

Since June 2019, we also welcome Maeho Trading, who takes over the expansion of sales activities for the Food Business Unit in South Korea. Fermentation products continue to be served by Bision Corporation.

By taking this step, Leiber is optimizing its international sales and service processes of the Food Business Unit. Dr. Bernd Weinreich, Business Unit Director of Food, commented: "To expand the distribution of our innovative brewers’ yeast extract products, it is very important for Leiber to enter strategic partnerships with companies in the ingredient sector, whose expertise and sales strategy is based on providing application-based solutions. We see the best opportunities to successfully implement this strategy in the respective countries by collaborating with our four new business partners."
 
For more than 60 years, Leiber GmbH has been one of the leading manufacturers of special yeast products “made in Germany”. With its two locations in Germany, as well as additional production facilities in Poland and Russia, Leiber’s more than 230 dedicated employees produce brewers’ yeast products and yeast extracts at the highest level of quality.

Leiber GmbH
Hafenstraße 24
49565 Bramsche
Germany
Phone: +49 (0) 5461 / 9303-0
Fax: +49 (0) 5461 / 9303-29
info@leibergmbh.de
leibergmbh.de

Leiber Animal Nutrition - Nowe partnerstwo w Indiach, Nepalu i Sri Lance Leiber Animal Nutrition - Nowe partnerstwo w Indiach, Nepalu i Sri Lance
Specjalista w dziedzinie drożdży piwnych, firma Leiber rozbudowała dalej swą sieć dystrybucji w zakresie żywienia zwierząt. Udało się znaleźć profesjonalnego partnera: Raj Nakra Associates z siedzibą w Indiach. Firma Leiber GmbH chciałaby wspólnie z Raj Nakra Associates już od teraz oferować swe specjalistyczne produkty z drożdży piwnych dla poszczególnych gatunków zwierząt na rynkach pasz w Indiach, Nepalu i Sri Lance.

Firma Leiber utrzymuje z Raj Nakra Associates już od wielu lat relacje biznesowe w dziedzinie zdrowia. Dzięki temu, że Raj Nakra Associates został dystrybutorem w dziedzinie żywienia zwierząt, może teraz oferować klientom z branży pasz, swoje usługi doradcze dotyczące produkcji mieszanek paszowych, jak również może oferować swą pomoc oraz wsparcie w kwestiach urzędowych i technicznych. Z dużym zainteresowaniem potencjalnych klientów spotkał się pierwszy wspólny udział w targach Asian Pacific Aquaculture 2019 w Indiach.

Nikolaus Jungbluth, dyrektor działu żywienia zwierząt w Leiber, mówi:
„Cieszymy się, że już od teraz możemy współpracować z naszym partnerem, firmą Raj Nakra Associate, w dziedzinie żywienia zwierząt, a także, że możemy prowadzić sprzedaż naszej palety produktów oraz korzystać z potencjału, jaki oferują te rynki.“

Firma Leiber GmbH jest od ponad 60 lat jednym z wiodących producentów specjalistycznych produktów z drożdży piwnych „Made in Germany“. Posiadając dwie siedziby przedsiębiorstwa w Niemczech oraz dalsze zakłady produkcyjne w Polsce i Rosji, a także zatrudniając ponad 230 zaangażowanych pracowników, firma Leiber produkuje wyroby z drożdży piwnych oraz ekstrakty z drożdży na najwyższym poziomie jakości.

Leiber GmbH
Hafenstraße 24
49565 Bramsche
Telefon: +49 (0) 5461 / 9303-0
Telefaks: +49 (0) 5461 / 9303-29
info@leibergmbh.de
leibergmbh.de


Po wiedzę za granicę – Praktykantka firmy Leiber odwiedza Francję Po wiedzę za granicę – Praktykantka firmy Leiber odwiedza Francję
Po wiedzę za granicę – Praktykantka firmy Leiber odwiedza Francję Po wiedzę za granicę – z tej oferty korzysta coraz więcej młodych ludzi. Także Niina Shiiba, która drugi rok kształci się na specjalistę ds. żywności w  firmie Leiber w Bramsche. Otrzymała ofertę wyjazdu do Francji w ramach programu Erasmus. Celem podróży było przekazanie informacji praktykantom z Niemiec, w jaki sposób pracuje się w branży spożywczej we Francji. W końcu to właśnie Francja słynie ze swej dobrej kuchni i wyśmienitych artykułów spożywczych.

„Nie musiałam się długo zastanawiać, gdy otrzymałam ofertę od moich nauczycieli“, mówi Niina Shiiba. "Wraz z sześcioma koleżankami i kolegami z mojej szkoły zawodowej pojechaliśmy na tydzień do Rennes." Tydzień wyjazdu nie przebiegł jednak dla praktykantów tylko pod znakiem zwiedzania przedsiębiorstwa i chodzeniu do szkoły. Już po drodze na miejsce, praktykanci mogli zwiedzić słynną wyspę Mont Saint-Michel. Dla Niiny Shiiba szczególnie pasjonująca była wizyta w szkole żywności w Rennes. Działa tam mała produkcja, szkoła ma też własne laboratorium. „Będąc tam, mieliśmy okazję nastawienia produkcji masła, świeżego sera i jogurtu. Pod koniec tygodnia mogliśmy też spróbować produktów, które sami wyprodukowaliśmy“, opowiada praktykantka. W przeciwieństwie do Niemiec, we Francji nie ma podwójnego kształcenia. W związku z tym szkoła we Francji musi zostać zapłacona z własnej kieszeni. Szczególnie interesująca dla praktykantów była wizyta we francuskiej firmie przypraw Solina Saveur SA i na farmie ostryg w St. Malo; nie zabrakło też czasu na długi pobyt na plaży.
 
„Mogę tylko polecić taką wymianę, rozszerza ona horyzonty i sprawia radość, gdyż można zobaczyć, jak pracuje się w innych krajach“, mówi Niina Shiiba. Franz Lobenberg, dyrektor ds. osobowych w firmie Leiber dodaje: „Bardzo ważną sprawą jest dla nas oferowanie młodym ludziom różnorodnego specjalistycznego kształcenia. Zainteresowanym osobom oferujemy nasze wsparcie, polegające na wyjeździe za granicę na pewien okres czasu, w ramach kształcenia lub też na poznanie pracy innego przedsiębiorstwa. Regularnie przyjmujemy praktykantów do naszego zakładu w Polsce."

Firma Leiber GmbH jest od ponad 60 lat jednym z wiodących producentów specjalistycznych produktów z drożdży piwnych ze znakiem „Made in Germany“. Posiadając dwie siedziby przedsiębiorstwa w Niemczech oraz dalsze zakłady produkcyjne w Polsce i Rosji, a także zatrudniając ponad 230 zaangażowanych pracowników, firma Leiber produkuje wyroby z drożdży piwnych oraz ekstrakty z drożdży na najwyższym poziomie jakości.

Leiber GmbH
Hafenstraße 24
49565 Bramsche
Telefon: +49 (0) 5461 / 9303-0
Telefaks: +49 (0) 5461 / 9303-29
leibergmbh.de
info@leibergmbh.de

Pracownicy firmy Leiber przekazują darowiznę na rzecz funduszu dzieci i młodzieży Pracownicy firmy Leiber przekazują darowiznę na rzecz funduszu dzieci i młodzieży
Pracownicy firmy Leiber przekazują darowiznę na rzecz funduszu dzieci i młodzieży PCzek opiewający na kwotę 1200 euro odebrała Natalia Gerdes z Diakonii od Przewodniczącej Rady Zakładowej firmy Leiber, Claudii Kruse (przy czeku z lewej strony i z prawej strony). Delegacja pracowników cieszyła się z nimi. Zdjęcie & tekst: Hildegard Wekenborg-Placke, redaktorka Bramscher Nachrichten

Pracownicy firmy Leiber przekazali darowiznę, kierownictwo podwaja sumę.

W piątek, 29 marca 2019 r., Natalia Gerdes z Diakonie w Bramsche odebrała symboliczny czek na kwotę 1200 euro. Co roku producent drożdży piwnych, posiadający swe zakłady produkcyjne między innymi w Bramsche i Engter, organizuje wigilię, i co roku pracownicy robią coś dla ludzi, którzy potrzebują pomocy. Przewodnicząca Rady Zakładowej Claudia Kruse oświadczyła: "Niewielkie prezenty, które otrzymujemy w ciągu całego roku, wkładamy do dużego pojemnika i robimy loterię fantową. Dochód ze sprzedaży losów z dwóch lat jest potem podwajany przez kierownictwo firmy, i cała kwota jest przekazywana na realizację projektu pomocy na miejscu." Rada Zakładowa prosi przy tym pracowników o propozycje, które są potem omawiane. W tym roku wybór padł na Fundusz na rzecz Dzieci i Młodzieży Diakonii.
"Takie szczęście nie zdarza się często", Natalia Gerdes cieszy się z dużego czeku. Środki w funduszu pochodzą z datków gmin kościelnych, od firm, ale też od osób indywidualnych. Celem funduszu jest pomoc rodzicom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. "Wspólnie wyszukujemy problemy tak, gdzie faktycznie one są", wyjaśniła Gerdes. Dzieci rosną, być może potrzebują nowych butków, artykułów szkolnych, które przerastają możliwości finansowe rodziców, trzeba zapłacić za korepetycje lub sfinansować dojazdy do szkoły zawodowej," wszystko to są to koszty, których nie pokrywa pakiet edukacyjny i uczestnictwa", mówi pracownik społeczny organizacji kościelnej. Poza pomocą dla dzieci, pracownicy Dzieła Diakońskiego próbowali dodatkowo nawiązać kontakty z rodzicami, by móc długotrwale wspierać rodziny oraz być im pomocnymi w sprawach wychowawczych.

Firma Leiber GmbH jest od ponad 60 lat jednym z wiodących producentów specjalistycznych produktów z drożdży piwnych ze znakiem „Made in Germany“. Posiadając dwie siedziby przedsiębiorstwa w Niemczech oraz dalsze zakłady produkcyjne w Polsce i Rosji, a także zatrudniając ponad 230 zaangażowanych pracowników, firma Leiber produkuje wyroby z drożdży piwnych oraz ekstrakty z drożdży na najwyższym poziomie jakości.

Leiber GmbH
Hafenstraße 24
49565 Bramsche
Telefon: +49 (0) 5461 / 9303-0
Telefaks: +49 (0) 5461 / 9303-29
leibergmbh.de
info@leibergmbh.de

Złoty medal i przyznanie nagrody za innowacyjność w Polsce Złoty medal i przyznanie nagrody za innowacyjność w Polsce
Złoty medal i przyznanie nagrody za innowacyjność w Polsce Na zdjęciu: dr Andrzej Sobieraj (drugi od prawej) odbierający nagrodę w Łodzi w ramach spotkaniach członków komisji.

Złoty medal i przyznanie nagrody za innowacyjność w Polsce

Tegoroczna wizyta na targach FERMA zakończyła się dla firmy Leiber GmbH i jej polskiej córki - Leiber Sp. z o.o. z siedzibą w Krośniewicach – splendorem.

Również w tym roku dział firmowy żywienia zwierząt zaprezentował się ze swoją paletą produktów wytwarzanych z drożdży piwnych na targach w Łodzi. FERMA są targami o międzynarodowym zakresie i jednocześnie platformą dla producentów i hodowców bydła, trzody chlewnej oraz drobiu w Polsce. Komisja, składająca się z pracowników polskich izb rolniczych, naukowców oraz przedstawiciela organizatorów targów, odznaczyła medalem jednocześnie dwa produkty z drożdży firmy Leiber.

Nowy produkt Leiber YeaFi® AB – produkt mieszany składający się z drożdży piwnych w połączeniu z miazgą jabłkową i wysłodkami – został nagrodzony za „innowacyjność” dzięki bardzo wysokiej zawartości funkcjonalnych włókien, poprawiających trawienie u zwierząt. Tworząc produkt, firmie Leiber bardzo zależało na bezzbożowym składzie, gdyż wymagania w przemyśle pasz oraz właścicieli zwierząt w ostatnich latach znacząco wzrosły.

Drugim produktem, który zyskał szczególne uznanie przez wyróżnienie „Złotym Medalem“, jest Biolex® MB40, będący specjalnym produktem z drożdży piwnych z portfolio firmy Leiber Tierernährung. Składa się on ze ścian komórkowych prawdziwych drożdży piwnych (Saccharomyces Cerevisiae), które są pozyskiwane przy produkcji  rozpuszczalnych ekstraktów z drożdży piwnych. Jego wysoka zawartość betaglukanów  i mannamonoolisacharydów wspiera oraz aktywnie odciąża układ immunologiczny, a także wiąże i dezaktywuje zarazki chorobotwórcze oraz toksyny znajdujące się w jelicie grubym.

Z wyróżnienia w równym stopniu się cieszą się: dr Andrzej Sobieraj, zastępca dyrektora w polskie spółce córce oraz Business Unit Director Animal Nutrition Nikolaus Jungbluth.
 
Firma Leiber GmbH jest od ponad 60 lat jednym z wiodących producentów specjalistycznych produktów z drożdży piwnych „Made in Germany“. Posiadając dwie siedziby przedsiębiorstwa w Niemczech oraz dalsze zakłady produkcyjne w Polsce i Rosji, a także zatrudniając ponad 230 zaangażowanych pracowników, firma Leiber produkuje wyroby z drożdży piwnych oraz ekstrakty z drożdży na najwyższym poziomie jakości.


Leiber GmbH
Hafenstraße 24
49565 Bramsche
Telefon: +49 (0) 5461 / 9303-0
Telefaks: +49 (0) 5461 / 9303-29
info@leibergmbh.de
leibergmbh.de


Zwiększenie załogi żywienia zwierząt Zwiększenie załogi żywienia zwierząt
Od 1.11.2018 r. załoga firmy Leiber w dziedzinie żywienia zwierząt została wzmocniona poprzez dołączenie do niej Helge Jakubowskiego. Helge Jakubowski, który posiada dyplom inżyniera rolnictwa i pracuje na stanowisku Key Account Managera & Kierownika załogi Działu Sprzedaży Niemcy, jest odpowiedzialny za dalszą rozbudowę gamy produktów z drożdży piwnych firmy Leiber. Helge Jakubowski posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie kierowania sprzedażą w sektorze rolnictwa oraz wzarządzania projektami i dlatego posiada najlepsze kwalifikacje do sprawowania opieki nad klientami firmy Leiber oraz otwieranie i zdobywanie nowych segmentów rynku klientów.

Helge Jakubowski zyskał od stycznia 2019 r. wsparcie w osobie Moritza Maximiliana Färbera, dyplomowanego rolnika, który jako konsultant pełni pieczęć nad klientami w dziedzinie przemysłu paszowego dla obszaru Niemcy Północ. Dzięki swym doświadczeniom jako dyplomowany rolnik i swej wiedzy z dziedziny rolnictwa, dysponuje  ogólną bogatą wiedzą z wielu dziedzin rolnictwa i związanych z nimi wyzwań w dziedzinie żywienia zwierząt.
 
Załogę zamyka Markus Götz, który trzyma już mocno ster w firmie Leiber w dziale żywienia zwierząt dla obszaru Niemcy Południe.
 
Firma Leiber GmbH jest od ponad 60 lat jednym z wiodących producentów specjalistycznych produktów z drożdży piwnych „Made in Germany“. Posiadając dwie siedziby przedsiębiorstwa w Niemczech oraz dalsze zakłady produkcyjne w Polsce i Rosji, a także zatrudniając ponad 230 zaangażowanych pracowników, firma Leiber produkuje wyroby z drożdży piwnych oraz ekstrakty z drożdży na najwyższym poziomie jakości.


Leiber GmbH
Hafenstraße 24
49565 Bramsche
Telefon: +49 (0) 5461 / 9303-0
Telefaks: +49 (0) 5461 / 9303-29
info@leibergmbh.de
leibergmbh.de


Brewers' Yeast Specialist Leiber wants to expand further Brewers' Yeast Specialist Leiber wants to expand further
Brewers' Yeast Specialist Leiber wants to expand further County commissioner Michael Lübbersmann at Leiber GmbH (2nd from left). Photo & Text: Landkreis Osnabrück
 
Leiber GmbH wants to expand further

Brewers’ yeast is a valuable raw material: Leiber GmbH in Bramsche refines it for applications in food production, animal feed production, the health sector and the biotechnology sector. County commisioner Michael Lübbersmann and Siegfried Averhage, head of the Business & Economics Department of the district of Osnabrück, were able to get an idea of ​​the production processes of yeast specialty products at the brewer's yeast extraction plant in Bramsche-Engter. Managing Director Michael von Laer and Chairman of the Board of Directors Bernd Schmidt-Ankum made it clear that the family-owned company wanted to continue to expand, but also increasingly saw challenges in terms of skilled worker acquisition.

In Bramsche, Leiber produces at two locations: The main plant on the Mittellandkanal is home to the animal nutrition area, the research and development laboratories and parts of the administration. Yeast extracts were produced, further refined and dried into powders using state-of-the-art technology. Connected to the spray tower is a semi-automatic high-bay warehouse with around 4,000 pallet spaces. Other locations are managed by the family-run company in Poland and Russia. At all four locations a total of about 250 employees are employed, described by von Laer. "As for everyone, it is increasingly difficult for us to recruit skilled workers," says the managing director. "Qualified professional training is a priority at Leiber - it is important to us to offer young people good prospects".

With County commissioner Lübbersmann, the two company executives agreed that the strengthening of the Osnabrück university location sought by the district was a good building block in securing skilled labor: "Attractive university locations draw students to the region and keep them many even after graduation - as the relevant studies show." , so Lübbersmann. The digital professorships on the way, for which district and city Osnabrück as well as the IHK financially engaged, are therefore important for the location Landkreis Osnabrück.

With its intentions to expand in Bramsche, the long-established company founded in 1954 is clearly committed to this location. "At present, our annual turnover is around 80 million euros," outlined the managing director. He pointed out that Leiber has a unique selling point in the niche brewer's yeast extracts. "There are competitors for simple beer yeast products for the feed industry. But through our research, we can offer a processing depth of yeast extracts that allow a variety of applications, "said Laer to his guests on the concept. Among other things, in addition to the flavor-giving spicy component of the brewer's yeast extracts, positive side effects such as coloring, salt-reducing or creaminess-increasing properties in "low fat products" could be used. The guests were able to find out for themselves how delicious beer yeast extract can taste in a liquid tasting.

Leiber YeaFi® – The Yeast Fibre Concept! Leiber YeaFi® – The Yeast Fibre Concept!
Leiber YeaFi® – The Yeast Fibre Concept! Spółka Leiber GmbH rozszerzyła swą paletę produktów w zakresie złożonych produktów z drożdży i dostosowała ją do aktualnych trendów panujących na rynku żywienia zwierząt. Już od ponad 60 lat w firmie Leiber mieszane są czyste drożdże piwne z funkcjonalnymi produktami włóknistymi, młótem, zarodkami słodowymi lub otrębami pszennymi w ramach samodzielnie opracowanego przez spółkę procesu produkcji, w celu uzyskania wartościowych składników odżywczych drożdży piwnych. Od kilku lat występuje coraz większy popyt na tzw. produkty bezzbożowe w szczególności w dziedzinie koni i Pet Food. Firma Leiber uwzględnia obecnie ten trend i dzięki koncepcji Leiber YeaFi® - The Yeast Fibre Concept oferuje również innowacyjne kombinacje z bezzbożowymi komponentami włóknistymi.

W ramach tej nowej koncepcji czyste drożdże piwne są mieszane z pozbawioną pektyny miazgą jabłkową, niemelasowanymi wysłodkami buraczanymi, włóknami groszku i resztkami marchwi. Poza zastosowaniem w branży żywienia zwierząt domowych, nowe produkty Leiber YeaFi® są naturalnie odpowiednie również jako pożywienie dla zwierząt użytkowych. Łącznie z tradycyjnymi, złożonymi produktami, jak drożdże piwne BT Leiber BT lub drożdże piwne BM, koncepcja Leiber YeaFi® - The Yeast Fibre Concept składa się aktualnie z ośmiu produktów podzielonych na branże Grain Plus i Grain Free.

Dzięki dietetycznym i prebiotycznym mechanizmom działania drożdży piwnych z ich licznymi cennymi i wysoce skutecznymi składnikami, jak witamina B, aminokwasy i składniki mineralne, każda mieszanka paszowa zyskuje decydującą wartość dodaną. Ostrożne suszenie czystych drożdży piwnych w kombinacji z bogatymi w błonnik pokarmowy, dietetycznymi komponentami włóknistymi jest nie tylko jedyne w swoim rodzaju, lecz również stanowi idealne uzupełnienie fizjologicznych korzyści żywienia z ulepszonymi parametrami przetwarzania i magazynowania oraz otymalnym poborem paszy.

Więcej informacji o naszych produktach Leiber YeaFi® uzyskają Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem www.leibergmbh.de/int/feed/products/ lub u jednego z naszych pracowników działu sprzedaży, kontaktując się z nami pod adresem: https://www.leibergmbh.de/pl/zywienie-zwierzat/kontakt/

Firma Leiber GmbH jest od ponad 60 lat jednym z wiodących producentów specjalistycznych produktów z drożdży piwnych „Made in Germany“. Posiadając dwie siedziby przedsiębiorstwa w Niemczech oraz dalsze zakłady produkcyjne w Polsce i Rosji, a także zatrudniając ponad 230 zaangażowanych pracowników, firma Leiber produkuje wyroby z drożdży piwnych oraz ekstrakty z drożdży na najwyższym poziomie jakości.

Leiber GmbH
Hafenstraße 24
49565 Bramsche
Telefon: +49 (0) 5461 / 9303-0
Telefaks: +49 (0) 5461 / 9303-29
info@leibergmbh.de
leibergmbh.de[1 - 15] [16 - 30] [31 - 45] [46 - 52]