Flag Flag Flag Flag
Abbildung GeschichteAbbildung Geschichte

Historia firmy Leiber z czynnikami wzrostu

Zakorzenieni w tradycji - innowacyjni dla przyszłości
Franz Leiber założył 06 marca 1954 r. w Damme firmę „Bierhefeverarbeitungsgesellschaft Franz Leiber & Co“ (spółkę przetwarzania drożdży piwnych). Wcześniej pracował w założonym w 1798 r. zakładzie rodziców o bogatej tradycji zajmującym się handlem wiejskim- I.F. Leiber. Dzięki nabytej „już w kołysce“ ścisłej więzi z rolnictwem i przemysłem spożywczym, powstał pomysł wykorzystania kompleksu witamin B z drożdży piwnych, które wtedy były jeszcze mało zbadane, do hodowli zwierząt. Jako prekursor w tej dziedzinie walczył o tak zwane początkowo „nieznane czynniki wzrostu“.

Po wdrożeniu w 1964 r. opatentowanej metody łagodnego suszenia nastąpił przełom dla przedsiębiorstwa oraz drożdży piwnych w dziedzinie żywienia zwierząt. Dzięki nieustającym badaniom nad tym surowcem drożdże piwne stały się uznanym czynnikiem sukcesu w żywieniu. W 1989 r. przeniesiono główną siedzibę przedsiębiorstwa do zakładu produkcyjnego w Bramsche.


W 1994, wraz z zakładem ekstrakcji drożdży, powstała nowa gałąź produkcji, w której we współpracy z naszymi klientami są opracowywane i produkowane wysokowartościowe ekstrakty drożdżowe. Uzupełnieniem było uruchomienie w 2010 r. wieży rozpyłowej. Celem ciągłego udoskonalania produktów Leiber i zwiększenia liczby pracowników nabyliśmy w 2010 r. dodatkowy biurowiec, aby m.in. zagwarantować wzrost wydajności laboratorium, w którym prowadzi się prace badawcze i opracowuje nowe produkty. Wiosną 2014 r. uruchomiliśmy instalację suszenia rozpyłowego, aby sprostać wzrastającemu popytowi na produkty z drożdży piwnych - w tym wypadku przeznaczonych do żywienia zwierząt.

Sieć dystrybucji drożdży piwnych Leiber uzupełniamy nieustannie rosnącą liczbą międzynarodowych partnerów dystrybucyjnych. Produkty drożdżowe firmy Leiber są dostępne na całym świecie.

Za pomocą innowacyjnych metod biotechnologicznych nasz naturalny surowiec – drożdże piwne - jest od ponad 65 lat przetwarzany w firmie Leiber na wysokowartościowe, specjalne produkty, które są aktualnie stosowane w dziedzinie artykułów spożywczych, żywienia zwierząt, zdrowia i biotechnologii. W dwóch zakładach produkcyjnych w Dolnej Saksonii oraz w zakładach produkcyjnych w Polsce (2003 r.) i Rosji (2009 r.) ponad 250 oddanych pracowników firmy Leiber wytwarza produkty z drożdży piwnych i ekstrakty drożdżowe na najwyższym poziomie jakościowym.