Flag Flag Flag Flag
AbbildungAbbildung

Ochrona danych osobowych

Leiber GmbH jest w pełni świadomy znaczenia kwestii ochrony danych w internecie i uznaje za swojego zadanie ochronę prywatności na naszych stronach internetowych. Leiber GmbH podejmuje rozsądne środki, aby wszystkie informacje uzyskane od naszych internetowych gości zabezpieczyć przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystaniem. Ponadto, poddajemy nasze środki bezpieczeństwa regularnym weryfikacjom. Ustaliliśmy następujące wytyczne, które określają, w jaki sposób korzystamy z informacji, które otrzymaliśmy od osób odwiedzających nasze strony:

Jakie informacje są zbierane przez Leiber GmbH?
Generalnie, można odwiedzić stronę Leiber GmbH w Internecie, aby uzyskać dostęp do informacji przy zachowaniu anonimowości i bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Czasami jednak prosimy, aby podać pewne informacje (na przykład nazwisko i adres), żebyśmy mogli lepiej zrozumieć motywacje i zwrócić uwagę na nowe produkty, które być może zainteresowałyby odwiedzającego. Nasz serwer może ewentualnie zarejestrować nazwę domeny, ale nie adres e-mail osób odwiedzających naszą stronę. Używamy tych informacji do śledzenia, kto nas odwiedza, a także do poprawy zawartości naszych stron internetowych.

Jak Leiber GmbH chroni Twoje dane osobowe?
Na formularzach, które należy wypełnić, aby skontaktować się z naszymi przedsiębiorstwami, możesz zostać ewentualnie poproszony o podanie nam informacji wrażliwych, takich jak adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu lub numer karty kredytowej. Kiedy tak się stanie, Leiber GmbH podejmuje wszystkie komercyjnie uzasadnione kroki w celu ustanowienia bezpiecznego połączenia przeglądarki internetowej. W przypadku stron Leiber GmbH, obsługujących przetwarzanie transakcji e-commerce, numery kart kredytowych są wykorzystywane wyłącznie do realizacji płatności i nie są ujawniane osobom trzecim. Prosimy pamiętać, że nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są częścią Leiber GmbH. Wprawdzie staramy się tworzyć łącza tylko do takich stron, które, tak jak my, starają się chronić dane klientów, ale nie jesteśmy odpowiedzialni za ich treści lub ich politykę prywatności.

Jak można aktualizować dane osobowe?
Możesz nam pomóc zapewninić prawidłowość danych, informując Leiber GmbH o wszelkich zmianach adresu pocztowego, numeru telefonu lub adresu e-mail.

Wszystkie dane osobowe są zasadniczo poufne. Przy gromadzeniu, przetwarzanie i wykorzystywanie danych i poszczególnych informacji indywidualnych, ściśle przestrzegamy ustawowych przepisów Federalnej ustawy o ochronie danych i Ustawy o usługach telekomunikacyjnych.

W każdej chwili można pisemnie odmówić zgody na wykorzystanie, przetwarzanie i wysyłanie danych, także do celów marketingowych, powiadamiając Leiber GmbH Harbour Road 24, 49565 Bramsche, lub wycofać swoją zgodę

Google Analytics:
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy Web przez firmę Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa ."Cookies", pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze, umożliwiające analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony (w tym adres IP) przesyłane są do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Google będzie korzystać z tych informacji do analizy korzystania ze strony internetowej, aby utworzyć raport o aktywności na stronach internetowych dla operatorów witryn oraz świadczyć inne usługi związane z używaną witryną i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to ustawowo przepisane, lub gdy osoby te przetwarzają te informacje na zlecenie Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google . Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce. Jednakże zwracamy uwagę, że w tym przypadku ewentualnie nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być wykorzystywane.

Poprzez korzystanie z tej strony internetowej zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych przez Google w opisany wyżej sposób i do wyżej wymienionych celów.