Flag Flag Flag Flag
AbbildungAbbildung

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności
 
1. Ochrona danych w skrócie
Informacje ogólne
Poniższe informacje stanowią krótkie podsumowanie tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Dane osobowe są to wszystkie informacje, które pozwalają zidentyfikować Państwa osobę. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdziecie Państwo w poniższym tekście naszej polityki prywatności.
 
Gromadzenie danych na naszej witrynie internetowej
 
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych osobowych na naszej witrynie?
Podmiotem przetwarzającym danych na tej witrynie jest operator witryny internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nocie prawnej witryny internetowej.
 
W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Państwa dane gromadzone są przede wszystkim w momencie, gdy sami przekazują je Państwo do nas. To mogą być np. dane, które wprowadzają Państwo w formularzu kontaktowym. oprócz tego niektóre dane są automatycznie gromadzone przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania witryny internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania witryny). Dane te są gromadzone automatycznie po odwiedzeniu naszej witryny internetowej.
 
Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych gromadzona jest w celu zapewnienia poprawnego działania witryny internetowej. Inne dane mogą być użyte do analizy zachowania użytkowników. 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku ze swoimi danymi?
Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania w każdej chwili informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do zażądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Ponadto przysługuje Państwu również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.
 
Narzędzia analityczne i narzędzia podmiotów trzecich
Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej można przeanalizować statystycznie Państwa zachowanie podczas surfowania po Internecie. Odbywa się to głównie za pomocą ciasteczek (Cookies) i tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa zachowania podczas odwiedzania witryny jest zazwyczaj anonimowa; Państwa zachowania nie będą powiązane z Państwa tożsamością. Mogą Państwo nie zgodzić się na analizę lub jej uniknąć, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w niniejszej Polityce prywatności. Możecie Państwo sprzeciwić się stosowaniu opisanej analizy. Informacje o możliwości zgłoszenia sprzeciwu są zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
 
2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe
 
Ochrona danych
Operatorzy tych witryn bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą Polityką prywatności. Podczas korzystania z tej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa. Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych przez Internet (np. pocztą elektroniczną) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
 
Informacje dotyczące odpowiedzialnego podmiotu
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej witrynie internetowej jest:
 
Leiber GmbH
Hafenstraße 24
49565 Bramsche
Telefon: +49 (0) 5461 / 9303-0
E-mail: info@leibergmbh.de
 
Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).
 
Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można odwołać w każdej chwili. Wystarczy, że prześlą Państwo do nas wiadomość e-mail, nie wymagana jest szczególna forma. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przed momentem odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru
W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych zainteresowanej osobie przysługuje prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru. Organem odpowiedzialnym za nadzór nad kwestiami ochrony danych jest pełnomocnik ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę pełnomocników ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
 
Prawo do przenoszalności danych
Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były przekazywane Państwu lub osobom trzecim w powszechnie stosowanym, nadającym się do odczytania maszynowego formacie. Jeśli zwrócą się Państwo o przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.
 
Szyfrowanie SSL lub TLS
Niniejsza witryna używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w pasku adresu. W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.
 
Informowanie, blokowanie, usuwanie
Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania, a w razie konieczności do ich sprostowania, zablokowania lub usunięcia w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej.
 
Sprzeciw wobec korespondencji reklamowej
Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w związku z realizacja obowiązku informacyjnego do przesyłania reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy witryn wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania informacji reklamowych, takich jak spam.
 
3. Inspektor ochrony danych osobowych
 
Ustawowy inspektor ochrony danych osobowych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych w naszej firmie.

Telefon: +49 5461 9303-763
E-mail: DSB@leibergmbh.de
 
4. Gromadzenie danych na naszej witrynie internetowej
 
Cookies
Niektóre witryny internetowe wykorzystują tzw. pliki Cookies. Pliki Cookies nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki Cookies służą do tego, aby uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików Cookies to tak zwane „sesyjne pliki Cookies”. Zostają one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki Cookies pozostają na Państwa urządzeniu tak długo, aż Państwo je usuną. Te pliki Cookies umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnym odwiedzaniu naszej witryny internetowej. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby każdorazowo pytała o zgodę na zapisywanie plików Cookies, w określonych przypadkach lub zawsze odrzucała akceptację plików Cookies lub po zamknięciu przeglądarki automatyczne usuwała pliki Cookies. Gdy obsługa plików Cookies są wyłączona, funkcjonalność witryny może być ograniczona. Pliki Cookies, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do realizacji funkcji wybranych przez Państwa (np. funkcji koszyka zakupów), przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików Cookies w celu zapewnienia poprawnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli generowane są innego rodzaju pliki Cookies (np. pliki Cookies do analizy zachowań użytkownika), będą one potraktowane oddzielnie w niniejszej Polityce prywatności.
 
Pliki dziennika serwera
Operator witryny automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:
• typ przeglądarki i wersja przeglądarki
• używany system operacyjny
• adres URL
• nazwa hosta komputera
• czas serwera
• adres IP
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.
 
Formularz kontaktowy
W przypadku przesłania do nas zapytania za pomocą formularza kontaktowego, dane zawarte w formularzu, w tym dane kontaktowe podane w tym formularzu, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Nie udostępniamy tych danych innym podmiotom bez Państwa zgody. Dane wprowadzone do formularza kontaktowego przetwarzane są więc wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy, że prześlą Państwo do nas wiadomość e-mail, nie wymagana jest szczególna forma. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przed momentem odwołania.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, cofnięcia Państwa zgody na przechowywanie lub ustania celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Bezwzględnie wiążące przepisy prawa – w szczególności dotyczące terminów przechowywania – pozostają nienaruszone.
 
5. Narzędzia analityczne i reklama
 
Google Analytics
Niniejsza witryna korzysta z funkcji usługi analizy witryn internetowych Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics używa tzw. plików Cookies. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez Cookies na temat korzystania przez Państwa z tej witryny internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Pliki Cookies Google Analytics są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 2. 1 lit. f RODO. Operator witryny internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu ulepszenia zarówno witryny internetowej, jak i stosowanej reklamy.
 
Anonimizacja adresów IP
Na tej witrynie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. To sprawia, że Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych Państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej witryny internetowej Google wykorzystuje informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej witryny internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na witrynach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
 
Wtyczka przeglądarki
Użytkownik może zrezygnować z Cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez Cookies i związanych z korzystaniem przez niego z tej witryny internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 
Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Mogą Państwo uniemożliwić Google Analytics zbieranie Państwa danych, klikając na poniższy link. Wówczas generowany jest tzw. plik opt-out Cookie, który uniemożliwi zbieranie Państwa danych podczas następnych odwiedzin witryny: dezaktywacja Google Analytics.
Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień
Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych dotyczących zamówień i w pełni wdrożyliśmy surowe wymagania niemieckiego Urzędu ochrony danych dotyczące korzystania z Google Analytics.
 
6. Wtyczki i narzędzia
 
YouTube
Nasza witryna korzysta z wtyczek YouTube, serwisu obsługiwanego przez Google. Niniejsza witryna jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron z zainstalowaną wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie jednocześnie poinformowany, które nasze strony Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie na YouTube, zezwalacie YouTube powiązać swoje zachowania w trakcie korzystania z witryny bezpośrednio z Państwa osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. Korzystanie z YouTube ma na celu odpowiednią prezentację naszej oferty w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6. ust. 1 lit. f RODO.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps
Ta witryna korzysta z usługi Google Maps za pośrednictwem wtyczki API. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Dla poprawnego działania funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Operator tej witryny nie ma wpływu na udostępnianie tych danych. Korzystanie z Google Maps ma na celu odpowiednie przedstawienie naszej oferty w Internecie oraz łatwe odnalezienie wskazanych przez nas miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.