Flag Flag Flag Flag
AbbildungAbbildung

Stopka redakcyjna

Dane i oznaczenia oferenta zgodne z ustawą o telemediach (TMG)

Leiber GmbH
Hafenstraße 24
49565 Bramsche
Telefon: +49 (0) 5461 / 9303-0
Telefax: +49 (0) 5461 / 9303-28
E-Mail:
 
Ust-ID Nr.: DE 117704406
HRB: Osnabrück Nr.: HRB 19706

Kierownik: 
Michael von Laer
E-Mail:

Osoba do kontaktów:
Christian Stork-Bohmann
E-Mail:


Concept, Structure & Design
PMS Agentur für Kommunikation und Promotion GmbH & Co. KG
Hüttenallee 183
47800 Krefeld
www.pms-werbeagentur.de

Programming
cybob communication GmbH
Gr. Hamkenstr. 30
49074 Osnabrück
www.cybob.com

ZDYSTANSOWANIE OD LINKÓW
Leiber GmbH dystansuje się niniejszym ewidentnie od treści wszystkich powiązanych stron na www.leibergmbh.de i zwraca uwagę na to, że nie ma wpływu na kształtowanie stron powiązanych, ani ich nie przyjmuje.
 
PRAWA AUTORSKIE
O ile prawa autorskiego nie dotyczą inne uregulowania, wszystkie prawa wykorzystania i użytkowania publikacji, doniesień i ilustracji należą do Leiber GmbH. Powielanie i rozpowszechnianie, również w formie elektronicznej, doniesień i ilustracji do celów zarobkowych i prywatnych bez uprzedniej pisemnej zgody Leiber GmbH jest niedozwolone.
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Nie ponosimy odpowiedzialności za treści i programy rozpowszechniane na niniejszej stronie internetowej oraz za szkody powstałe na skutek nietrafnych informacji lub błędne programy nie wchodzi w rachubę, chyba że szkody takie spowodowane były umyślnie lub z rażącym niedbalstwem Leiber GmbH lub jej pracowników.