Flag Flag Flag Flag
Abbildung Cefi ProAbbildung Cefi Pro

CeFi® pro

CeFi® składa się z elementów komórkowych i ścianek komórkowych drożdży piwnych, które zostają wydzielone podczas nie powodujących degradacji, efektywnych procesów hydrolizy tak aby poszczególne składniki komórkowe mogły zachować swoje optymalne działanie.
 Beta glukany i mannano-oligosacharydy (MOS) ze ściany komórkowej w połączeniu z naturalnym RNA, nukleotydami, nukleozydami jak również cząsteczkami pirymidyny i puryny drożdży piwnych gwarantują odciążenie systemu immunologicznego dzięki wsparciu i przyspieszeniu odnowy komórek raz regenerację komórek. Dlatego też zaleca się stosowanie CeFi® pro szczególnie w przypadku młodych zwierząt względnie w przypadku zwierząt o słabej odporności.
  • wspomaganie rozwoju i integracji tkanki jelitowej, zwłaszcza we wczesnych stadiach rozwoju
  • szybszy wzrost z uwagi na wysoką biodostępność kwasów nukleinowych, nukleotydów
 i nukleozydów
  • pozytywny wpływ na produkcję komórek i regenerację komórek
  • poprawa immunologii i odporności w przypadku infekcji i sytuacji stresowych
wstecz