Flag Flag Flag Flag
Abbildung MB40Abbildung MB40

Biolex® MB40

Biolex® MB40 składa się ze ścianek komórkowych prawdziwych drożdży piwnych (100 % Saccharomyces cerevisiae), które zostają pozyskane podczas produkcji rozpuszczalnych ekstraktów z drożdży piwnych. Podczas tego procesu zostają wydzielone kwasy nukleinowe, puryny i inne metabolity oraz skoncentrowane mannano - oligosacharydy i beta glukany, jak również określone segmenty ścianki komórkowej. Biolex® MB40 odznacza się dużymi zawartościami beta glukanu i mannano-oligosacharydów. Znakomite działanie, udowodnione naukowo odbywa się na dużej strukturze powierzchniowej komórki i opiera się na związanej z nią wysokiej sile adsorpcji ścianek komórkowych.
  • aktywne wspomaganie i odciążenie systemu immunologicznego
  • wysoka siła wiążąca i inaktywacja patogenów/toksyn w świetle jelit
  • efekty prebiotyczne dla mikroflory jelit i żwacza

wstecz