Flag Flag Flag Flag
Abbildung ProdukteAbbildung Produkte

CEFI® PRO

CeFi® składa się z elementów komórkowych i ścianek komórkowych drożdży piwnych, które zostają wydzielone podczas nie powodujących degradacji, efektywnych procesów hydrolizy,tak aby poszczególne składniki komórkowe mogły zachować swoje optymalne działanie.
 Beta glukany i mannano-oligosacharydy (MOS) ze ściany komórkowej w połączeniu z naturalnym RNA, nukleotydami, nukleozydami jak również cząsteczkami pirymidyny i puryny drożdży piwnych gwarantują wysoką skuteczność działania CeFi® pro.
  • wspomaganie rozwoju i integracji tkanki jelitowej, zwłaszcza we wczesnych stadiach rozwoju
  • szybszy wzrost z uwagi na wysoką biodostępność kwasów nukleinowych, nukleotydów
 i nukleozydów
  • pozytywny wpływ na produkcję komórek i regenerację komórek
  • poprawa immunologii i odporności w przypadku infekcji i sytuacji stresowych

wstecz